એનિમલ IVF સહાય યોજના 2024, પશુપાલકો ને 20,000 રૂપિયા ની સહાય | Animal IVF Assistant Sahay Yojana

એનિમલ IVF સહાય યોજના 2024, પશુપાલકો ને 20,000 રૂપિયા ની સહાય અને પશુઓ ને IVF કરવા માટે સરકાર તમામ માહિતી મફત મા આપવામાં આવશે.(Animal IVF Assistant Sahay Yojana)

Advertisements
Advertisements

પાણીના ટાંકા બનાવવા સહાય આપવાની યોજના | Water Tank Yojana Gujarat 2024

પાણીના ટાંકા બનાવવા સહાય આપવાની યોજના | Water Tank Yojana Gujarat 2023 (પાણી નાં ટાંકા બનાવવા માટે સહાય યોજના, ઓનલાઈન અરજી,ડોક્યુમેન્ટ,પાત્રતા અને સહાય

Advertisements

ડૉ.સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના | Savita Ambedkar Marriage Yojana Gujarat 2024

ડૉ.સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના, 2.50 લાખ રૂપિયા ની લગ્ન કરવા માટે સહાય આપવામાં આવે છે.

LPG Gas New Rate 2024 In Gujarat | આજે એલપીજી ગેસ નવો ભાવ થયો જાહેર: હવે સસ્તું થયું LPG ગેસ

LPG Gas New Rate 2024 In Gujarat(એલપીજી ગેસ માં હવે જાન્યુઆરી 2024 થી ઓછાં થશે ભાવ અને સબસિડી પણ આપવામાં આવશે)