પાણીના ટાંકા બનાવવા સહાય આપવાની યોજના | Water Tank Yojana Gujarat 2024

પાણીના ટાંકા બનાવવા સહાય આપવાની યોજના | Water Tank Yojana Gujarat 2023 (પાણી નાં ટાંકા બનાવવા માટે સહાય યોજના, ઓનલાઈન અરજી,ડોક્યુમેન્ટ,પાત્રતા અને સહાય

ડૉ.સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના | Savita Ambedkar Marriage Yojana Gujarat 2024

ડૉ.સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના, 2.50 લાખ રૂપિયા ની લગ્ન કરવા માટે સહાય આપવામાં આવે છે.

LPG Gas New Rate 2024 In Gujarat | આજે એલપીજી ગેસ નવો ભાવ થયો જાહેર: હવે સસ્તું થયું LPG ગેસ

LPG Gas New Rate 2024 In Gujarat(એલપીજી ગેસ માં હવે જાન્યુઆરી 2024 થી ઓછાં થશે ભાવ અને સબસિડી પણ આપવામાં આવશે)

મુખ્યમંત્રી ગૌ માતા પોષણ સહાય યોજના લોન્ચ,ગાયો નું હવે સરકાર રાખશે ધ્યાન | Gau Mata Poshan Yojana Gujarat 2023

ગાયો ની જવાબદારી અને મુખ્યમંત્રી ગૌ માતા પોષણ સહાય યોજના લોન્ચ,ગાયો નું હવે સરકાર રાખશે ધ્યાન (Gau Mata Poshan Yojana Gujarat 2023)

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2024: લિસ્ટ થયુ જાહેર,યાદી જોવા માટે અહીંયા ક્લિક કરો

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2024: લિસ્ટ થયુ જાહેર, ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તાર ની યાદી જોવા માટે અહીંયા ક્લિક કરો.

પીએમ વિશ્વકર્મા લોન 2024,18 પ્રકાર ના કારીગરો ને રૂપિયા 3 લાખ સુધી સરકારી લોન | Pm Viswakarma Yojana Government Loan 2024-25

પીએમ વિશ્વકર્મા લોન 2024,18 પ્રકાર ના કારીગરો ને રૂપિયા 3 લાખ સુધી સરકારી લોન અમે તાલીમ સમયે સ્તાઈપેન્ડ પણ આપવામાં આવશે.