Advertisements

વ્હાલી દીકરી યોજના 2023, ફોર્મ Pdf,ડોક્યુમેન્ટ અને પાત્રતા | Vahali Dikri Yojana Documents Gujarati

Advertisements

વ્હાલી દીકરી યોજના 2023, ફોર્મ Pdf,ડોક્યુમેન્ટ અને પાત્રતા સાથે સાથે આ યોજના માં ઓનલાઈન અને ઓફ લાઈન અરજી કરવાની સરળ રીત (Vahali Dikri Yojana Documents Gujarati)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ગુજરાત સરકારમાં અલગ અલગ વિભાગોમાં અલગ-અલગ ઘણી બધી યોજનાઓ ચાલી રહી છે.  તેમાં પણ Women and child development department of Gujarat દ્વારા બાળકો અને મહિલાઓના વિકાસ માટે અને કલ્યાણ માટે ઘણી બધી યોજનાઓ ચાલી રહી છે. B આવી ઘણા પ્રકારની યોજનાઓ છે. 181 અભયમ યોજના, મહિલા સ્વાવલંબન યોજના, સિલાઈ મશીન યોજના, વિધવા પુનર્લગ્ન યોજના આવા કેટકેટલાય પ્રકારની યોજનાઓ થકી મહિલાઓ અને બાળકો પોતાનો વિકાસ કરી શકે છે અને આ સમાજમાં માનભેર જીવન જીવી શકે છે. પણ હજુ સુધી આપણા રાજ્યની મહિલાઓને ઘણી બધી પ્રકારની યોજનાઓ ની માહિતી છે નહીં તો અમો દ્વારા એક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યું છે કે આ યોજના આપને જણાવવામાં આવે ને આપ આ યોજનાનો સંપૂર્ણપણે લાભ લઇ શકો.

વ્હાલી દીકરી યોજના 2023, ફોર્મ Pdf,ડોક્યુમેન્ટ અને પાત્રતા
Vahali Dikari Yojana

વ્હાલી દીકરી યોજના 2023, ફોર્મ Pdf,ડોક્યુમેન્ટ અને પાત્રતા ની ટુંકી માહિતી

યોજના નું નામવ્હાલી દીકરી યોજના
સહાય1,10,000 હજાર રૂપિયા
રાજ્યગુજરાત
ઉદ્દેશગુજરાતમાં દીકરીઓનું પ્રમાણ વધારવું અને તેમજ દિકરીઓને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરાવ્યું
લાભાર્થીરાજ્ય નાં તમામ દીકરીઓ
અરજી નો પ્રકાર ઓનલાઈન અને ઑફલાઈન
સંપર્કનજીક ની બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસ

વધું વાંચો- મહિલા સમ્માન બચત પત્ર યોજના 2023, વ્યાજદર, નિયમ, ફાયદાઓ અને પાત્રતા

વ્હાલી દીકરી યોજના ની શરૂઆત અને સહાય

આ યોજનામાં સરકાર દ્વારા એક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે કે દીકરીઓને પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 1 માં પ્રવેશ મળે ત્યાર પછી તેઓ ૧૮ વર્ષની થઈ ત્યાં સુધીમાં તેમ,1,10,000 રૂપિયા ચૂકવવા જેથી તેને ઉચ્ચ અભ્યાસ મા અને તેમના લગ્ન મા ઉપયોગી થાય શકે અને આ રકમ ત્રણ હપ્તા માં ચૂકવવામાં આવે છે.

વાલી દિકરી યોજના ની પાત્રતા

Women And Child Development Department Gujarat દ્વારા પાત્રતા નક્કી કરેલ છે કે આ યોજનાનો લાભ કોને મળશે અને આમાં કોણ પાત્ર છે તેની તમામ વિગત નીચે મુજબની છે

માતા-પિતાને પ્રથમ ત્રણ સંતાનોને આ લાભ મળી શકે છે અને એ પ્રથમ સંતાનમાં ત્રણ દીકરીઓ હોય તો પણ આ વાલી દિકરી યોજના નો લાભ તેમને મળવાપાત્ર છે.

તારીખ 01/08/2019 બાદ જન્મેલ તમામ દીકરીઓ ને વહાલી દીકરી યોજના નો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.

માતા-પિતાને બીજી અને ત્રીજી પ્રસુતિમા દીકરીનો જન્મ થશે અને કુટુંબમાં દીકરીઓની સંખ્યા જો ત્રણ કરતા વધારે હોય તો પણ વહાલી દીકરી યોજના નો લાભ કોને મળવા પાત્ર રહેશે.

વ્હાલી દીકરી યોજના ડોક્યુમેન્ટ લીસ્ટ 2023

  • દિકરીનું જન્મનું પ્રમાણપત્ર.
  • દીકરી નું આધારકાર્ડ – જો કઢાવેલ હોય તો
  • પિતાનો આવકનો દાખલો
  • માતા-પિતાનું રેશનીંગ કાર્ડ
  • માતા-પિતાના આધાર કાર્ડ
  • માતા-પિતાનું જન્મનું પ્રમાણપત્ર
  • માતા-પિતાના તમામ હયાત બાળકોના જન્મના પ્રમાણપત્ર
  • માતા-પિતાનું લગ્નની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર
  • અને નિયત નમૂનામાં વાલી દિકરી યોજના નું સક્ષમ અધિકારી પાસે કરાવેલ માતા-પિતાનું સોગંધનામુ

વધુ વાંચો – મહિલા સ્વાવલંબન યોજના

વહાલી દીકરી યોજના આવક મર્યાદા

ગુજરાત સરકાર તરફથી વહાલી દીકરી યોજના ની નિયમોની જોગવાઈ અનુસાર માતા-પિતાની વાર્ષિક આવક 2 લાખ સુધી કે તેના થી ઓછી આવક માન્ય ગણાશે. અને વધુમાં આ આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તાર માટે એક સમાન રહેશે.

વહાલી દીકરી યોજના Apply online

આપના ગામ અથવા શહેરના વોર્ડ વિસ્તારમાં નજીકની આંગણવાડી પર આઇસીડીએસ વિભાગ માં આપ જઇને અરજી ફોર્મ મેળવી શકો છો અને ત્યાં અરજી ફોર્મ આખું ભરીને આધાર પુરાવા રજૂ કરીને Icds વિભાગમાં જમા કરાવી શકો છો.

વધું વાંચો:- ભાગ્ય લક્ષ્મી બોન્ડ સહાય યોજના 2023

વહાલી દીકરી યોજના ફોર્મ pdf

આ યોજના Women and child development department of Gujarat દ્વારા અમલ મા આવેલ છે.જેમાં લાભ લેવા માટે લાભાર્થી એ નિયમ નમૂના માં અરજી કરવાની હોય છે. જે અરજી ફોર્મ નીચે આપેલ છે જે ડાઉનલોડ કરવા વિનંતી છે.

વહાલી દીકરી યોજના ની માહિતી

આ યોજનામાં દીકરીઓને સહાય કુલ ત્રણ હપ્તા માં મળે છે આ માટે દીકરી લાભાર્થીને કુલ ત્રણ સપ્તાહમાં ટોટલ 1,10,000 રૂપિયા મળવાપાત્ર છે જે ત્રણ હપ્તા નીચે મુજબના છે

પ્રથમ હપ્તો

પ્રથમ હપ્તા મા લાભાર્થી દીકરીને તેમના પ્રાથમિક શાળાના પ્રથમ ધોરણ માં પ્રવેશ પછી દીકરીને 4000 ( ચાર હજાર રૂપિયા) મળવા પાત્ર રહેશે

બીજો હપ્તો

બીજા હપ્તામાં લાભાર્થી દીકરીને તેમના માધ્યમિક શાળાના ધોરણ નવમાં પ્રવેશ પછી દીકરી લાભાર્થીને રૂપિયા 6,000 મળવાપાત્ર રહેશે

ત્રીજો હપ્તો

આ ત્રીજા હપ્તામાં દીકરી લાભાર્થીને તેની ઉંમર 18 વર્ષની થાય ત્યારે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે અથવા તો તેના લગ્ન માટે 1,00,000 (રૂપિયા એક લાખ) મળવા પાત્ર રહેશે.

વધું વાંચો:- માઈ રમાબાઈ સમૂહ લગ્ન સહાય યોજના ગુજરાત

વધુમાં તુ બે હપ્તા લીધા પછી દીકરી નું મૃત્યુ થઈ જાય તો ત્રીજો હપ્તો દીકરીને મળવા પાત્ર રહેશે નહીં.

Advertisements

Vahali Dikri Yojana Helpline Number Gujarat

વહાલી દીકરી યોજના ની વધારે માહિતી મેળવવા માટે આપ જિલ્લાની બાળ વિકાસ વિભાગ કચેરી ખાતે સંપર્ક કરીને માહિતી મેળવી શકો છો.

આ ઉપરાંત આપ તાલુકા કક્ષાએ આઇસીડીએસ વિભાગ ની કચેરીમાં જઈને પણ માહિતી મેળવી શકો છો.

અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ આંગણવાડી વર્કર પાસેથી પણ તમામ માહિતી મેળવી શકો છો.

સરકારશ્રીની અધિકૃત વેબસાઈટ:-  www.wcd.gujrat.gov.in પર જઇને આપ માહિતી મેળવી શકો છો.

Help Line Number- 079-232-57942

Source- @WCDgujarat

Sarkari Yojana Gujarat Whatsapp Group Link 

જો તમારે યોજના સંબંધિત કે અન્ય સરકારી માહિતી વધુ મેળવવી હોય તો આપ અમારા વ્હોટસએપ ગ્રૂપ અને ટેલીગ્રામ ચેનલ સાથે જોડાઈ શકો છો.

વધું માહિતી👉અહીંયા ક્લિક કરો
હોમ પેજ 👉અહીંયા ક્લિક કરો

વધુ વાંચો

કિશાન વિકાસ પત્ર યોજના

પ્રધામંત્રીશ્રી માતૃ વંદના યોજના

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023, pdf, ડોક્યુમેન્ટ અને ઓનલાઈન અરજી

વ્હાલી દીકરી યોજના માં કેટલી સહાય આપવામાં આવે છે?

વ્હાલી દીકરી યોજના માં 1,10,000 રૂપિયા ની સહાય આપવામાં આવે છે.

વ્હાલી દીકરી યોજના ની પતત્રા શું હોઈ છે?

વ્હાલી દીકરી યોજના માં રાજ્ય ની 1 વર્ષ પછી ની તમામ દીકરીઓ યોજના નો લાભ મેળવી શકે છે.

વ્હાલી દીકરી યોજના ની આવક મર્યાદા શું હોઈ છે?

વ્હાલી દીકરી યોજના માટે ની આવક મર્યાદા 2 લાખ રૂપિયા કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ.

વ્હાલી દીકરી યોજના માટે નો હેલ્પ લાઇન નંબર ?

વ્હાલી દીકરી યોજના હેલ્પલાઇન નંબર 079-232-57942

10 thoughts on “વ્હાલી દીકરી યોજના 2023, ફોર્મ Pdf,ડોક્યુમેન્ટ અને પાત્રતા | Vahali Dikri Yojana Documents Gujarati”

Leave a Comment